Thursday, 26 May 2011

Oor my pyp en twak.....

Kyk, ek weet rook is nie goed nie, en ek weet dat as ek swanger sou raak dit my ongebore baba mag siek maak... Die waarskuwings is orals op, vir almal om te sien. Dit nou uit die weg, hier is die storie van my pyp en my behoud.

Die storie het 'n lang aanloop. Dit begin in Maart 1979 op De Aar. Die lewe is goed, als pas, skool buitemuurs, maats (meisie) Bloemfontein skou

No comments: