Tuesday, 25 October 2011

GRENSOORLOG / BORDER WAR

 
 
Sonder n oproep instruksie tree ons aan!!

Ons is die Nasionale Diensplig generasie. Die jongste is omtrent 35 en die oudste in die sestiger jare. Ons het die nuwe Suid Afrika gebou! Ons is die geslag wat ons tyd vir die nasie gegee het, op baie maniere. Baie van ons pa’s en oupa’s het Wêreld Oorlog II medaljes gedra.Ons het (somtyds) a Pro-Patria ...
gekry, maar nou word ons net afgekraak, geminag en kry ‘n skop in die gat....

Hoe sal julle verstaan, julle was nie dáár nie," is die mantra van die teruggekeerde grenssoldaat.

Bruin Angolese grond val op die ma se skoon wit badkamervloer wanneer sy haar soldaat-seun se wasgoed doen. Verder wil sy nie weet nie.

----------------------------------------------------------------------
Without a call up instruction we gather!!

We are the National Service generation The youngest is about 35 years old and the oldest in their sixties.We built the new South Africa! We are the generation that gave our time and ourselves for the nation in various ways. Some of our fathers and grandfathers wore medals during WW2 and some of us also received the Pro Patria Medal on occasion. Presently our involvement in this war is mostly knocked underestimated and being critisized.

How can you understand? ... You were not there ...... is the Mantra of the returned border soldier.

Brown Angolan soil falls on the sterile white bathroom floor when a mother washes her soldier-son's dirty laundry .... more than that she does not wish to know........


Met Dank aan / With Thanks to